Bangkok Plast Intertrade.co.ltd

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

จาระบี

ความเร็ว, อุณหภูมิ และแรงกด ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนัก การเลือกใช้จาระบีที่เหมาะสมกับลักษณะงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างวางใจ  ยืดอายุการทำงานและช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

 
 
Industrial Grease Molytex EP 2

Marfak Multipurpose

Marfak® Multipurpose is a general purpose grease containing an ISO 220 mineral base oil, a lithium thickener and oxidation inhibitor for use in automotive and industrial applications where specialized products such as EP greases are not required. 

มาร์แฟ็กซ์ มัลติเพอร์โพส  เป็นจาระบีเอนกประสงค์ที่ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแบบน้ำมันแร่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 220   สารเพิ่มความข้นที่เป็นลิเธียม และสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สำหรับนำไปใช้งานกับรถยนต์และในอุตสาหกรรมซึ่งไม่ต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษ อาทิ เช่น จาระบีแบบ อีพี

Marine 50 Manufacturing 50

 
Multifak EP2 2kg

Multifak EP

Multifak® EP is a multipurpose EP grease containing highly refined mineral base oils, lithium thickener, extreme pressure (EP) additives and rust and oxidation inhibitors. 

มัลติแฟ็กซ์  อีพี เป็นจาระบี  อีพี  อเนกประสงค์ที่ประกอบไปด้วยน้ำมันพื้นฐานที่เป็นน้ำมันแร่ซึ่งผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพช่วยรับแรงกดสูง  อีพี  และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชัน

มัลติแฟ็กซ์  อีพี เป็นจาระบีสำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ และเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป

Marine 50 Ag2 50 ServiceTrucks Cement 50 Manufacturing 50 Mining 50

 
425g Delo GreaseESI

Delo Grease ESI

Delo® Grease ESI is a technically advanced, extended service premium grease for a wide variety of on-highway and light duty offroad applications. 

 

เดโล่® กรีส อีเอสไอ เป็นจาระบีพรีเมี่ยมสำหรับการใช้งานที่ยาวนานที่มีความล้ำหน้าทางเทคนิคซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานบนถนนและการใช้งานนอกถนนที่ไม่ใช่งานหนักได้หลายๆ รูปแบบ

FleetOwnerOperator On Road 501 Ag2 50 ServiceTrucks Cement 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50
isosyn.png

 
Delo 200L Drum.psd

Delo Starplex Moly 3%

  • Delo® Starplex® Moly 3% EP2 is a premium, multipurpose EP grease.
  • Delo® Starplex® Moly 3% EP2 contains an ISO 320 base oil, lithium complex thickener, EP additives, rust and oxidation inhibitors, tackiness additives, and molybdenum disulfide.

 

  • เดโล่® สตาร์เพล็กซ์® โมลี 3% อีพี2 เป็นจาระบีรับแรงกดสูงอเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยม
  • เดโล่® สตาร์เพล็กซ์® โมลี 3% อีพี2  ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO 320 สารอุ้มน้ำมันที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สารเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มความเหนียว และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์
Ag2 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50

 
Delo 200L Drum

Delo Starplex EP

Delo® Starplex EP is a premium, multipurpose EP grease containing an ISO 220 mineral base oil, a lithium complex thickener, EP additives, rust and oxidation inhibitors and tackiness additives. Dark red in color. 
This product comes in Industrial and Automotive.

เดโล่ สตาร์เพล็กซ์  เป็นจาระบีสีแดงเข้มสำหรับลูกปืนล้อและแชสซีของรถยนต์อเนกประสงค์แบบรับแรงกดสูงที่มีคุณภาพชั้นยอด ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานที่เป็นน้ำมันแร่ ISO 220 และ สารสบู่ที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพ EP และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่น และสารเพิ่มคุณภาพเพิ่มการยึดเกาะ

 

FleetOwnerOperator On Road 501 Ag2 50 ServiceTrucks Cement 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50

 
Caltex 200L Drum

Molytex EP

Molytex® EP is a dark gray, multipurpose EP grease primarily designed for construction, mining and agricultural equipment where an extra measure of protection in shock loading conditions is required.

Ag2 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50

 
Talcor Pail Black

Talcor Complex HD 23

Talcor™ Complex HD 23 is high temperature Heavy Duty Grease which comprises a shear stable lithium complex soap and highly refined base oils which are fortified with Talcor’s unique additive package

FleetOwnerOperator On Road 501 ServiceTrucks Cement 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50 Food 50

 
Talcor Pail Black

Talcor OGP-4

Talcor™ OGP-4 is an advanced open gear lubricant consisting of a solvent free blend of synthetic base fluids and hydro-treated mineral oils complexed with new micro ground lubricating solids and plastic-coupling chemical agents that form a thixotropic matrix. 

ทัลคอร์ โอ.จี.พี. สี่ เป็นพัฒนาการรุ่นต่อไปในการหล่อลื่นเฟืองเปิดของทัลคอร์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการผสมผสานโดยปราศจากตัวทำละลายของโพลีออลเอสเทอร์สังเคราะห์และน้ำมันแร่ที่ผ่านกระบวนการกับไฮโดรเจน (hydro-treated) ซึ่งก่อตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับของแข็งสำหรับหล่อลื่นชนิดใหม่ที่ได้รับการบดจนมีขนาดเล็กมาก และสารเคมีสำหรับเชื่อมประสานพลาสติก ที่ประกอบตัวเป็นเมทริกซ์ที่มีคุณสมบัติแบบธิกโซทรอพิก (thixotropic)

ServiceTrucks Cement 50 Manufacturing 50 Mining 50 Food 50

 
Talcor Pail Black

Talcor OGP-5

Talcor™ OGP-5 is an advanced lubricating compound blended with highly refined mineral and synthetic oils plus laminar micro solids and chemical additives. 

 

ทัลคอร์ โอจีพี ห้า เป็นสารประกอบกึ่งของเหลวขั้นสูงที่หนืดและยึดติดกับพื้นผิวสัมผัส ซึ่งได้รับการผสมกับน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและน้ำมันสังเคราะห์และมีการเติมของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเคลือบ(laminar micro solids) และสารเพิ่มคุณภาพแบบเคมี

FleetOwnerOperator On Road 501 ServiceTrucks Cement 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50

 
Talcor Pail Black

Talcor Super HD M5

Talcor™ Super HD #1/M5 and #2/M5 is a blend of high viscosity petroleum base oils, with shear stable lithium mixed soap thickeners and fortified with polymers. Superior performance capabilities are provided by an excellent additive system that maximizes wear protection and keeps rust and oxidation under control.

FleetOwnerOperator On Road 501 ServiceTrucks Cement 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Mining 50

 
Caltex 200L Drum

Thermatex EP

Thermatex® EP is a nonmelting, EP grease formulated from a highly refined ISO 100 mineral base oil, an organoclay (bentonite) thickener, and an effective EP agent for high temperature applications where frequent re-application is available 

เป็นจาระบีรับแรงกดสูงแบบไม่ละลายที่ได้รับการผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานแบบน้ำมันแร่ ISO 100 ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์ (เบนโตไนต์) และสาร อีพี ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้งานกับอุณหภูมิสูงในที่ ๆ สามารถทำการอัดจาระบีซ้ำได้บ่อย ๆ

Manufacturing 50

 
Industrial Grease Molytex EP 2

Ultra-Duty

Ultra-Duty® Grease is a premium, heavy-duty EP grease containing a high viscosity mineral oil, lithium thickener, effective EP additive, rust and oxidation inhibitors and tackiness agent.  

อัลตร้า-ดิวตี้® กรีส เป็นจาระบีสำหรับรับงานหนักและรับแรงกดสูงระดับพรีเมี่ยม ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันแร่ที่มีความหนืดสูง สารอุ้มน้ำมันที่เป็นลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูงให้มีประสิทธิผล สารยับยั้งสนิม สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น และสารเพิ่มความเหนียว (Tackiness)

ServiceTrucks Cement 50 Construction1 502 Manufacturing 50 Oil& Gas 50 Mining 50

 
Industrial Grease Molytex EP 2

SRI Grease 2

SRI® Grease - a specially formulated grease containing a highly refined paraffinic base oil, synthetic polyurea ashless organic thickener and high performance rust and oxidation inhibitors, for the lubrication of anti-friction ball, needle and roller bearings operating at speeds up to and above 10,000 rpm, operating at higher temperatures, or where water or salt water may penetrate bearings. 

 

เป็นจาระบีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแบบพาราฟินที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์ที่เป็นแบบอินทรีย์และไร้เถ้า และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งต้านการเสียดทานแบบลูกปืน แบบเข็ม และแบบลูกกลิ้ง ที่ทำงานในสภาวะที่อาจจะมีความเร็วสูงถึง 10,000 รอบต่อนาที ที่ทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่ ๆมีน้ำหรือน้ำเค็มอาจจะแทรกซึมเข้ามาสู่แบริ่งได้

 

Manufacturing 50 Oil& Gas 50 PowerGeneration 50

 
Talcor Pail Black

Talcor Breakout Blue

Talcor Breakout Blue is an anti-seize compound with a distinctive blue colour with its revolutionary technology, consisting of the new generation of stable antiweld fillers, highly refined, high viscosity base stocks bound with a high melt complex thickener.

 

ทัลคอร์ เบรกเอาต์ บลู เป็นสารต้านการยึดติดซึ่งมีสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ประกอบด้วยสารต้านการเชื่อมติดรุ่นใหม่ซึ่งที่มีเสถียรภาพสูง น้ำมันพื้นฐานความหนืดสูงที่ผ่านกระบวนการกลั่นขั้นสูง และสารอุ้มน้ำมันชนิดสารประกอบเชิงซ้อนจุดหลอมเหลวสูงช่วยให้ส่วนประกอบต่างๆ เกาะตัวกันได้เป็นอย่างดี

Mining 50