Bangkok Plast Intertrade.co.ltd

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

About Us

home history    distributor

บริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชฟรอนอย่างเป็นทางการ

          บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นภายใต้ตราสินค้า "คาลเท็กซ์" อย่างเป็นทางการ จาก บริษัท เชฟรอน (ไทย)จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป โดยได้รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1. น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน

2. น้ำมันเครื่องก๊าซ

3. น้ำยาหม้อน้ำ

4. น้ำมันเกียร์

5. จาระบี

6. น้ำมันไฮดรอลิก

7. น้ำมันระบบส่งกำลัง

8. น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

9. น้ำมันเครื่องจักรกังหัน

10. น้ำมันระบบทำความเย็น

11. น้ำมันคอมเพรสเซอร์

12. น้ำมันตัดกลึงโลหะ

13. น้ำมันถ่ายเทความร้อน

14. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

15. ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ